MENU
Aula_close Layer 1

Elevråd på Dronninggårdskolen

Dronninggårdskolen har to elevråd – Det ene elevråd er repræsenteret med elever fra 1.-5. årgang (Basisskolen), og det andet elevråd er repræsenteret med elever fra 6. -9. årgang (Overbygningen).

Der sidder to repræsentanter i elevrådet fra hver klasse/stamgruppe og der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.

Formålet med elevrådets arbejde er at varetage og styrke elevernes medindflydelse på skolen og fremme samarbejdskulturen mellem børn og voksne. Der arbejdes målrettet med udviklingen af den demokratiske forståelse i begge elevråd.

Der udpeges to elever fra Overbygningens elevråd, der sidder som repræsentanter i Skolebestyrelsen.