MENU
Aula_close Layer 1

Ansvar

Skolebestyrelsens ansvar er beskrevet i Folkeskoleloven og er præciseret i Rudersdal Kommunes Styrelsesvedtægt for Skole og Familie

Skolebestyrelsen fører i henhold til Folkeskoleloven tilsyn med alle dele af skolens virksomhed dog undtagen personale- og elevsager.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen skal således bidrage til arbejdet med de overordnede principper, visionen og værdierne. Bestyrelsen kan også arbejdet med konkrete temaer, der har betydning for eleverne og skolens daglige drift. Skolebestyrelsen kan f.eks. tage trivsel, trafik, skolemad eller andre emner op til debat og deltage i kommunikationen om dem. Bestyrelsen kan også stå for temamøder på skolen, og deltage i orienteringsmøder om skolestart og andre emner.

Skolebestyrelsen har ikke indflydelse på skolens medarbejderpolitik, driften eller økonomien. Skolelederen er den øverste ansvarlige for skolens daglige drift, og er medlem af skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen skal godkende skolens budget, men det er skolelederens ansvar at styre budgettet og sikre at det lever op til principperne for økonomistyring i Rudersdal Kommune. Skolebestyrelsen er underlagt disse principper, og den kan ikke godkende driftsunderskud, der ikke er dækning for.