Adgang til ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIntra

Som forældre vil du fortsat have adgang til ForældreIntra, indtil Aula går i luften i uge 43.

Trivselsmålinger april 2019

Trivselsmålinger lavet i april 2019

Læringscharter

Tydelig vision om forventningsafstemning